Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Kustaa Seppälä

Puun ojitushetken läpimitan vaikutus sen ojituksenjälkeiseen kasvuun

Seppälä K. Puun ojitushetken läpimitan vaikutus sen ojituksenjälkeiseen kasvuun.

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan yhteensä noin 600 kuusi- ja mäntykoepuusta suoritetun sädekasvuanalyysin perusteella, miten puiden ojitushetken läpimitta vaikuttaa niiden ojituksen jälkeiseen säde- ja pintakasvuun tapauksissa, joissa puut kuuluvat samaan rinnankorkeusikäluokkaan.

Päätulokset on sädekasvun osalta esitetty kuvassa 1 ja sivun 57 asetelmassa, pinta-kasvun osalta kuvassa 2 ja sivun 58 asetelmassa.

Näyttää ilmeiseltä, että samanikäisten puiden ojituksenjälkeisen sädekasvun pitkän ajan (tutkitussa tapauksessa n. 50 vuoden) keskiarvot ovat varsin riippumattomia puiden paksuudesta. Kasvun ojituksen-jälkeinen rytmi on sen sijaan eripaksuisilla puilla toisistaan poikkeava. Tutkitun aineiston edustamissa vaihtelurajoissa tietynikäis-ten puiden ojituksenjälkeinen pintakasvu on sitä suurempi, mitä paksumpia ne ovat olleet ojitushetkellä.

Julkaistu 1.1.1976

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9457 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Seppälä K. (1976) Puun ojitushetken läpimitan vaikutus sen ojituks.. Suo - Mires and peat vol. 27 no. 3 article id 9457 (poista) | Muokkaa kommenttia
Hakutulokset