Suo - Mires and peat vol. 17 no. 3 | 1966

Kustaa Seppälä: Turvemaiden metsänviljelystä.
  • Seppälä, ORCID ID:(email)
Juhani Päivänen: Puuston ja varpukasvillisuuden vaikutus suon saamaan sademäärään.
  • Päivänen, ORCID ID:(email)
Allan Antola & Raimo Sopo: Tutkimus 1930-luvulla kaivettujen metsäoijien kunnosta ja perkaustarpeesta Helsingin, Mikkelin ja Seinäjoen metsänparannuspiireissä.
  • Antola, ORCID ID:(email)
  • Sopo, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit