Suo - Mires and peat vol. 29 no. 1 | 1978

Antti Huttunen: Hilla- ja karpalosadoista Siuruan alueella.
  • Huttunen, ORCID ID:(email)
Kustaa Seppälä & Matti Keltikangas: Alikasvostaimistot Pohjanmaan ojitusalueiden hieskoivikoissa.
  • Seppälä, ORCID ID:(email)
  • Keltikangas, ORCID ID:
Rauno Ruuhijärvi: Soidensuojelun perusohjelma.
  • Ruuhijärvi, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit