Artikkelit jotka sisältävät avainsanan 'Pinus sylvestris'.

Meeri Pearson, Markku Saarinen, Juha Heiskanen, Tytti Sarjala & Jukka Laine: Kasvualustan kuivumisen vaikutukset rahkasaraturpeeseen istutettujen männyntaimien ensikehitykseen.
 • Pearson, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Unit, Kaironiementie 15, FI-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
 • Saarinen, ORCID ID:
 • Heiskanen, ORCID ID:
 • Sarjala, ORCID ID:
 • Laine, ORCID ID:
Meeri Pearson, Markku Saarinen, Juha Heiskanen, Tytti Sarjala & Jukka Laine: Kasvualustan kuivumisen vaikutukset rahkasaraturpeeseen istutettujen männyntaimien ensikehitykseen.
 • Pearson, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Unit, Kaironiementie 15, FI-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
 • Saarinen, ORCID ID:
 • Heiskanen, ORCID ID:
 • Sarjala, ORCID ID:
 • Laine, ORCID ID:
Pekka Pietiläinen, Mikko Moilanen & Heikki Vesala: Pinus sylvestris L. on drained peatland after potassium fertilisation.
 • Pietiläinen, Finnish Forest Research Institute, Muhos Research Station, Kirkkosaarentie 7, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Vesala, ORCID ID:
Sakari Sarkkola & Juhani Päivänen: Mustakuusen ja männyn istutustaimikon kehitys karulla ojitetulla suolla.
 • Sarkkola, Department of Forest Ecology, P. O. Box 27, Fin-00014 University of Helsinki ORCID ID:(email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Lasse Aro & Seppo Kaunisto: Jatkolannoituksen ja kasvatustiheyden vaikutus nuorten mäntymetsiköiden ravinnetilaan sekä puuston ja juuriston kehitykseen paksuturpeisella suonpohjalla.
 • Aro, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano ORCID ID:(email)
 • Kaunisto, ORCID ID:
Risto Lauhanen & Erkki Ahti: Kunnostusojituksen vaikutus rämemänniköiden kehitykseen.
 • Lauhanen, The Finnish Forest Research Institute, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
 • Ahti, ORCID ID:
Tytti Sarjala & Seppo Kaunisto: Ectomycorrhizae in Scots pine seedlings at different trophic levels of a drained mire. A preliminary study.
 • Sarjala, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
 • Kaunisto, ORCID ID:
Hannu Hökkä & Timo Penttilä: Harvennushakkuun vaikutus pohjavedenpinnan syvyyteen ojitusalueilla Pohjois-Suomessa.
 • Hökkä, The Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Station, P.O.Box 16, FIN-96301 Rovaniemi, Finland ORCID ID:(email)
 • Penttilä, ORCID ID:
Jari Miina & Timo Pukkala: Harvennusmenetelmien vertailu ojitetun turvemaan männikössä. Simulointitutkimus.
 • Miina, University of Joensuu, Faculty of Forestry, P.O.Box 111, FIN-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
 • Pukkala, ORCID ID:
Mika Nieminen & Antti Pätilä: Puuston kasvu ja ravinteiden saatavuus turvemaiden vanhoilla kalkituskokeilla.
 • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
 • Pätilä, ORCID ID:
Kimmo K. Kolari: Neulasten ravinnepitoisuuksien vaihtelu männyn latvuksessa.
 • Kolari, The Finnish Forest Research Institute, Box 18, FIN-0I301 Vantaa ORCID ID:(email)
Leena Finér, Jukka Laine & Leena Halko: Fine root dynamics on two drained peatland sites.
 • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P.O. Box 68, FIN-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
 • Laine, ORCID ID:
 • Halko, ORCID ID:
Seppo Kaunisto: Kalilannoituksen vaikutus männyn kasvuun ja ravinnetilaan.
 • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
Leena Finér: Lannoituksen vaikutus rämemännikon kasvuun ja rakenteeseen.
 • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P. O. Box 68, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit