Suo - Mires and peat 12 (1961)

Matti Multamäki: Rahkaisen pintaturpeen poiston vaikutuksesta turvealustan kasvukautisiin lämpötiloihin ja alueen taimettumiseen.
 • Multamäki, ORCID ID:(email)
Matti Wäre: Turvemaan kaivoista ja suovesistä.
 • Wäre, ORCID ID:(email)
Eero Heino: Eräitä parannusehdotuksia metsäoja-auroihin.
 • Heino, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Turveteollisuuden näköaloja maamme turvevarojen valossa.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
Juhani Sarasto: Ojitettujen soiden luokittelusta.
 • Sarasto, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Viljellyn tupeen vaihtokapasiteetista.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
U Metsänheimo: Vesiperäisten maiden metsälannoituksesta.
 • Metsänheimo, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Kalsiumin ja kaliumin pidättymisestä rimpi- ja jänneturpeeseen.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Turve krysanteemin kasvualustana.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Erkki Numminen: Metsäojien aurauksessa viime aikoina esille tulleita seikkoja.
 • Numminen, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Turpeen C/N-suhteesta ja typen mobilisoitumisesta kenttäolosuhteissa.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Laboratoriokoe rahka- ja korpiturpeilla männyn ja kuusen taimien kasvualustana.
 • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Juhani Sarasto: Kokeita turpeen vedenläpäisevyydestä.
 • Sarasto, ORCID ID:(email)
Väinö Hosiaisluoma: Pohjanmaan keidassoista.
 • Hosiaisluoma, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Suon painumisesta polttoturvesoilla.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
Leo Heikurainen: Suon pinnan painuminen metsäojituksen vaikutuksesta.
 • Heikurainen, ORCID ID:(email)
K-H Korhonen: Vesijättöjen kuivattamisesta.
 • Korhonen, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit