Suo - Mires and peat 13 (1962)

Henrik Gustafsson: Kasvuturpeemme markkinointi.
 • Gustafsson, ORCID ID:(email)
Martti Kurki: Suoviljelysten hivenravinnetilanteesta viljavuustutkimusten perusteella.
 • Kurki, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Turpeen hivenlannoituksesta puutarhaviljelyssä.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Mäntyjen kalsium- ja magnesiumravitsemuksesta suometsissä neulasanalyysin valossa.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Nils Wikström: Suon raivaus ja tasoitus jyrsinturvetuotantoa varten.
 • Wikström, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Etelä-Pohjanmaan turvevoimalaitoksen esivalmisteluista.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
Kusti Seppälä: Kuivatuksen tehokkuuden vaikutus pintaturpeen lämpöoloihin.
 • Seppälä, ORCID ID:(email)
Tapio Listo & Tapio Saarenketo: Suopehmeikköjen alkukuivatus.
 • Listo, ORCID ID:(email)
 • Saarenketo, ORCID ID:
Erkki Numminen: Metsäojitustilastoja vuoden 1961 loppuun asti kerättynä.
 • Numminen, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Suometsien kaliumravitsemuksesta ja neulasten N/K-suhteesta neulasanalyysin valossa.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
J Virta: Suohydrologisista tutkimuksista Lapissa ja Pohjanmaalla.
 • Virta, ORCID ID:(email)
Juhani Järvinen: Pohjavesipinnasta kosteussadannesten ja pohjavesikaivojen valossa.
 • Järvinen, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Suometsien fosforiravitsemuksesta ja neulasten P/N-suhteista neulasanalyysin valossa.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Turpeen typen mobilisoitumisesta ja sen käyttökelpoisuudesta suometsissä neulasanalyysin valossa.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit