Suo - Mires and peat 17 (1966)

Kimmo Tolonen: Soiden kehityshistorian tutkimusmenetelmistä.
 • Tolonen, ORCID ID:(email)
Erkki Lähde: Tutkimuksia biologisesta aktiviteetista eräiden luonnontilaisten ja ojitettujen soiden turpeessa.
 • Lähde, ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Hieskoivun ja kuusen juuristosta mustikkakorvessa.
 • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Kustaa Seppälä: Turvemaiden metsänviljelystä.
 • Seppälä, ORCID ID:(email)
Juhani Päivänen: Puuston ja varpukasvillisuuden vaikutus suon saamaan sademäärään.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
Allan Antola & Raimo Sopo: Tutkimus 1930-luvulla kaivettujen metsäoijien kunnosta ja perkaustarpeesta Helsingin, Mikkelin ja Seinäjoen metsänparannuspiireissä.
 • Antola, ORCID ID:(email)
 • Sopo, ORCID ID:
Matti Keltikangas & Kustaa Seppälä: Kylvön ja istutuksen taloudellinen edullisuusjärjestys ojitetuilla soilla.
 • Keltikangas, ORCID ID:(email)
 • Seppälä, ORCID ID:
Toive Aartolahti: Keidassoiden pinnanmuodoista ja niiden kehityksestä.
 • Aartolahti, ORCID ID:(email)
Matti Keltikangas & Kustaa Seppälä: Laskelmia metsäojituksen alueittaisesta edullisuudesta.
 • Keltikangas, ORCID ID:(email)
 • Seppälä, ORCID ID:
J McEwen: Pohjois-Ontarion soista ja niiden metsistä.
 • McEwen, ORCID ID:(email)
Matti Niskanen: Kokemuksia metsäojituskoneiden käytöstä talvella.
 • Niskanen, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit