Suo - Mires and peat 18 (1967)

Kimmo Tolonen: Pohjois-Karjalan metsien, soiden ja järvien kehityksestä.
  • Tolonen, ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Juuristoanalyysin käyttömahdollisuus suometsien lannoitustarpeen selvittelyssä.
  • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Juhani Virta: Kohosuon vedenkorkeuden laskemisesta.
  • Virta, ORCID ID:(email)
Erkki Ekman: Näkymiä eri maiden turveteollisuudesta.
  • Ekman, ORCID ID:(email)
Heikki Ravela: Metsäojituksen vaikutuksesta valuntaan.
  • Ravela, ORCID ID:(email)
Kalevi Karsisto: Eri ajankohtina annetun NPK-lannoitteen aiheuttamista reaktioista rämeen männyntaimistoissa.
  • Karsisto, ORCID ID:(email)
Timo Mäkelä: Lapin suoviljelysten lannoituksesta.
  • Mäkelä, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit