Suo - Mires and peat 20 (1969)

Eero Paavilainen: Sarkaleveyden vaikutus rämemännikön kasvuun Liesnevan koeojitusalueella.
 • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Seppo Eurola: Suomen luhtasoista ja niiden lajistosta.
 • Eurola, ORCID ID:(email)
Pertti Komonen: Aktiivihiilestä ja turpeesta.
 • Komonen, ORCID ID:(email)
Heikki Ravela: Metsärunko-ojien mitoitusperusteista.
 • Ravela, ORCID ID:(email)
Roger Bay: Hydrologinen tutkimus Yhdysvaltain pohjoisosien soilla.
 • Bay, ORCID ID:(email)
Kalevi Virri & Sylvi Soini: Limingan seudun soiden ravinteista.
 • Virri, ORCID ID:(email)
 • Soini, ORCID ID:
Seppo Kellomäki: Ilmakuvien käyttömahdollisuuksista soiden hyvyysluokituksessa.
 • Kellomäki, ORCID ID:(email)
Kustaa Seppälä: Sarkaleveyden vaikutus suometsien puumäärään ja kasvuun.
 • Seppälä, ORCID ID:(email)
Kalevi Virri & Sylvi Soini: Maaperästä, maankohoamisesta ja suotyypeistä Limingan seudulla.
 • Virri, ORCID ID:(email)
 • Soini, ORCID ID:
Martti Kurki: Suoviljelysten viljavuustutkimuksista.
 • Kurki, ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Juuristojen ja kasvualustan hivenainepitoisuuksien välisistä suhteista suometsissä.
 • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Seppo Eurola: Männyn pohjoisrajasta Suomen Lapin soilla ja mineraalimailla.
 • Eurola, ORCID ID:(email)
A Fraser: Tutkimuksia puiden latvuksen, rungon ja juuriston kehityksestä ohutturpeisilla soilla Britanniassa.
 • Fraser, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit