Suo - Mires and peat 21 (1970)

Hannu Mannerkoski: Ojituksen vaikutus kasvilajien runsauden kehitykseen turvealustalla.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
Hannu Mannerkoski: Lannoituksen vaikutuksesta kylvölaikkujen kasvillisuuteen.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
Mirja Särkkä: Metsälannoituksen vaikutus vesistöissä.
 • Särkkä, ORCID ID:(email)
Kalevi Karsisto: Lannoituksessa annettujen ravinteiden huuhtoutumisesta turvemailta.
 • Karsisto, ORCID ID:(email)
Erkki Lähde: Hopeasauvamentelmän käyttökelpoisuus anaerobisten olosuhteiden osoittajana turvemailla maan eri osissa.
 • Lähde, ORCID ID:(email)
Matti Aitolahti: Metsäoja-aurojen ja -kaivureiden talvityöskentely.
 • Aitolahti, ORCID ID:(email)
Kustaa Seppälä: Sekapuukoivujen kasvun ojituksenjälkeinen kehitys turvemailla.
 • Seppälä, ORCID ID:(email)
Juhani Päivänen: Hajalannoituksen vaikutus lyhytkortisen nevan pintakasvillisuuden kenttäkerrokseen.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
Hannu Mannerkoski & Kustaa Seppälä: Lannoituksen vaikutus istutustaimiston alkukehitykseen lyhytkortisella nevalla.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
 • Seppälä, ORCID ID:
Seppo Eurola & Mauno Ylinen: Oulun läänin lounaisosa kasvu- ja polttoturvealueena.
 • Eurola, ORCID ID:(email)
 • Ylinen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit