Suo - Mires and peat 22 (1971)

Erkki Ahti: Tunnetaanko metsänparannustoimenpiteiden ekologiset vaikutukset?
 • Ahti, ORCID ID:(email)
Allan Antola: Luonnonsuojelun huomioon ottaminen metsäojituksessa.
 • Antola, ORCID ID:(email)
Juhani Päivänen & Kustaa Seppälä: Koe ojatiheyden vaikutuksesta istutetun männyntaimiston alkukehitykseen lyhytkortisella nevalla.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
 • Seppälä, ORCID ID:
Juhani Päivänen: Istutusajankohdan merkitys männyntaimiston alkukehitykselle ojitetuilla avosoilla.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
Seppo Surakka & Armas Kämppi: Jätevesien suohonimeytyksestä.
 • Surakka, ORCID ID:(email)
 • Kämppi, ORCID ID:
Pekka Pakarinen & Kimmo Tolonen: Rahkaturpeen maatumisasteen määritysmenetelmistä.
 • Pakarinen, ORCID ID:(email)
 • Tolonen, ORCID ID:
Kalevi Karsisto & Heikki Ravela: Eri ajankohtina annettujen fosfori- ja kalilannoitteiden huuhtoutumisesta metsäojitusalueilta.
 • Karsisto, ORCID ID:(email)
 • Ravela, ORCID ID:
Matti Niskanen: Metsäojitustilanne pohjoismaissa.
 • Niskanen, ORCID ID:(email)
Yrjö Pessi: Luontaisen ravinteisuuden merkityksestä soiden maa- ja metsätaloudelliselle käytölle.
 • Pessi, ORCID ID:(email)
Eino Lappalainen: Eri soistumistapojen ikäsuhteista Keski-Lapissa.
 • Lappalainen, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit