Suo - Mires and peat 25 (1974)

E. D. Sabo: Metsäojitus ja luonnonvarojen hoito Neuvostoliitossa.
 • Sabo, ORCID ID:(email)
Kimmo Tolonen: Raskasmetallianalyysejä kahdelta tienvarsisuolta.
 • Tolonen, ORCID ID:(email)
Hannu Mannerkoski & Juhani Päivänen: Eräiden puulajien istutuksen onnistuminen ojitetulla lyhytkortisella nevalla.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Erkki Ahti: Soiden luokituksesta valtakunnan metsien inventointien yhteydessä.
 • Ahti, ORCID ID:(email)
Yrjö Mäkinen: Suomuuraimen viljelystä.
 • Mäkinen, ORCID ID:(email)
Pekka Pakarinen: Tundrasoiden kasvillisuudesta Devon-saarella.
 • Pakarinen, ORCID ID:(email)
Hannu Mannerkoski & Juhani Päivänen: Soiden ja märkien maiden metsänparannus Puolassa.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Kimmo Tolonen: Suomen keidassuovesien ravinteista.
 • Tolonen, ORCID ID:(email)
Kalevi Karsisto: Metsänparannusalueet riistan kannalta.
 • Karsisto, ORCID ID:(email)
Heikki Veijalainen: Metsäojitusalueiden sienisadoista.
 • Veijalainen, ORCID ID:(email)
Rauno Ruuhijärvi: Soiden karpalosadoista.
 • Ruuhijärvi, ORCID ID:(email)
Markku Mäkelä: Polttoturvesoiden kanto- ja liekopuun korjuu.
 • Mäkelä, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Turpeiden luokituksesta.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Terttu Teivainen: Soista nisäkkäiden elinympäristönä.
 • Teivainen, ORCID ID:(email)
Pekka Pakarinen: Palonjälkeinen kasvillisuuden kehitys mantereisilla kohosoilla.
 • Pakarinen, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit