Suo - Mires and peat 27 (1976)

Hannu Mannerkoski: Puuston ja pintakasvillisuuden kehitys ojituksen jälkeen saraisella suolla.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
Pekka Pakarinen & Ahti Mäkinen: Suosammalet, -jäkälät ja männyn neulaset raskasmetallien kerääjinä.
 • Pakarinen, ORCID ID:(email)
 • Mäkinen, ORCID ID:
Pekka Pakarinen & Stephen Talbot: Aapa- ja kohosuokasvillisuudesta suuren Orjajärven lähistöllä.
 • Pakarinen, ORCID ID:(email)
 • Talbot, ORCID ID:
Juhani Päivänen: Soiden käyttömuodot ja moninaiskäyttö.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
Kustaa Seppälä: Puun ojitushetken läpimitan vaikutus sen ojituksenjälkeiseen kasvuun.

Kirjoituksessa tarkastellaan yhteensä noin 600 kuusi- ja mäntykoepuusta suoritetun sädekasvuanalyysin perusteella, miten puiden ojitushetken läpimitta vaikuttaa niiden ojituksen jälkeiseen säde- ja pintakasvuun tapauksissa, joissa puut kuuluvat samaan rinnankorkeusikäluokkaan.

Päätulokset on sädekasvun osalta esitetty kuvassa 1 ja sivun 57 asetelmassa, pinta-kasvun osalta kuvassa 2 ja sivun 58 asetelmassa.

Näyttää ilmeiseltä, että samanikäisten puiden ojituksenjälkeisen sädekasvun pitkän ajan (tutkitussa tapauksessa n. 50 vuoden) keskiarvot ovat varsin riippumattomia puiden paksuudesta. Kasvun ojituksen-jälkeinen rytmi on sen sijaan eripaksuisilla puilla toisistaan poikkeava. Tutkitun aineiston edustamissa vaihtelurajoissa tietynikäis-ten puiden ojituksenjälkeinen pintakasvu on sitä suurempi, mitä paksumpia ne ovat olleet ojitushetkellä.

 • Seppälä, ORCID ID:(email)
Matti Eronen: Maankohoamisen, rannansiirtymisen ja Itämeren vaiheiden tutkiminen suo- ja järvikerrostumien perusteella.
 • Eronen, ORCID ID:(email)
Anneli Terho: Eräiden Pohjois-Satakunnan soiden stratigrafiasta ja turpeiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista.
 • Terho, ORCID ID:(email)
Dan Asplund: Turpeen käyttömahdollisuudet jätevesien puhdistuksessa.
 • Asplund, ORCID ID:(email)
Eero Pelkonen: Valunnan säännöstelyn tarpeellisuudesta metsäojitusalueella.
 • Pelkonen, ORCID ID:(email)
Hannu Raitio & Antti Huttunen: Turpeen maatumisasteen määritysmenetelmistä.
 • Raitio, ORCID ID:(email)
 • Huttunen, ORCID ID:
Antti Reinikainen: Suoekosysteemi tutkimuskohteena.
 • Reinikainen, ORCID ID:(email)
Kauri Mikkola: Piirteitä soiden hyönteisten ekologiasta.
 • Mikkola, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit