Suo - Mires and peat 30 (1979)

Esko Savolainen: Lentokoneen ja helikopterin käyttö metsäojitusalueiden jälkitarkastuksessa.
 • Savolainen, ORCID ID:(email)
Tapio Lindholm & Harri Vasander: Männyn kasvu ja uudistuminen luonnontilaisella ja ojitetulla sekä lannoitetulla keidasrämeellä.
 • Lindholm, ORCID ID:(email)
 • Vasander, ORCID ID:
Marjut Karsisto: Maanparannustoimenpiteiden vaikutuksista orgaanista ainetta hajottavien mikrobien aktiivisuuteen suometsissä. Osa II. Tuhkalannoituksen vaikutus.
 • Karsisto, ORCID ID:(email)
Pekka Pietiläinen & Heikki Veijalainen: Koe hivenlannoitteiden vaikutuksesta rimpisuon metsityksessä.
 • Pietiläinen, ORCID ID:(email)
 • Veijalainen, ORCID ID:
Jouni Tummavuori, Hannu Venäläinen & Timo Nyrönen: Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoainetutkimuksissa. Osa V. Polttoaineiksi soveltuvien materiaalien pyrolyysin kinetiikasta.
 • Tummavuori, ORCID ID:(email)
 • Venäläinen, ORCID ID:
 • Nyrönen, ORCID ID:
Dan Asplund & Kari Salo: Polttokaasun valmistus turpeesta.
 • Asplund, ORCID ID:(email)
 • Salo, ORCID ID:
Marjut Karsisto: Maanparannustoimenpiteiden vaikutuksista orgaanista ainetta hajottavien mikrobien aktiivisuuteen suometsissä. Osa I. Pohjaveden etäisyyden ja NPK-lannoituksen vaikutus Vilppulan ja Kivalon rämeellä ja korvessa.
 • Karsisto, ORCID ID:(email)
Jussi Ranta: Turpeen maatumisasteen ja termoanalyyttisen informaation vertailu.
 • Ranta, ORCID ID:(email)
Eero Pelkonen: Männyn ja kuusen taimien kyvystä sietää tulvaa vuoden eri aikoina.
 • Pelkonen, ORCID ID:(email)
Eero E. Heino: Uutta teknologiaa metsäojitusalueiden hoitotarpeiden selvittämisessä.
 • Heino, ORCID ID:(email)
Jukka Laine: Kontortamännyn alkukehitys ojitetulla karulla avosuolla.
 • Laine, ORCID ID:(email)
Juha Menonen & Juhani Päivänen: Polttoturvesuon lisäkuivatus salaojituksella.
 • Menonen, ORCID ID:(email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Tapio Lindholm: Keidasrämeen mätässammalten vuotuinen pituuskasvu Lammilla EH.
 • Lindholm, ORCID ID:(email)
Risto Heikkilä: Kituvien suotaimistojen tuhonaiheuttajista Pohjois-Suomessa.
 • Heikkilä, ORCID ID:(email)
Jouni Tummavuori, Hannu Venäläinen & Timo Nyrönen: Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoainetutkimuksissa. Osa IV. Paineen alentamisen vaikutus pyrolyysiin.
 • Tummavuori, ORCID ID:(email)
 • Venäläinen, ORCID ID:
 • Nyrönen, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit