Suo - Mires and peat 34 (1983)

Juhani Päivänen: Mustakuusen istutustaimikon alkukehitys ojitetulla karulla avosuolla.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
Tapio Lindholm & Harri Vasander: Soista, soiden käytöstä ja suoekologisesta tutkimuksesta Karjalan ASNT:ssa.
 • Lindholm, ORCID ID:(email)
 • Vasander, ORCID ID:
Harri Vasander: Esimerkki keidassoiden ojitus- ja lannoitustoiminnan heikosta kannattavuudesta.
 • Vasander, ORCID ID:(email)
Kimmo Tolonen: Turpeen lämpöarvon ja maatuneisuuden välisestä riippuvuudesta.
 • Tolonen, ORCID ID:(email)
Tapio Lindholm: Rahkamättäiden sammalikon rakenteesta ja tiheydesta Laaviosuon keidasrameella.
 • Lindholm, ORCID ID:(email)
Pauli Hänninen: Turpeen tiheyden, vesipitoisuuden, tuhkapitoisuuden ja lämpöarvon riippuvuus syvyydestä saravaltaisissa soissa.
 • Hänninen, ORCID ID:(email)
Hannu Mannerkoski: Käytännöllinen vedenpinnan mittauslaite.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
Jouni Tummavuori, Hannu Venäläinen & Timo Nyrönen: Termogravimetrian kaytto kiinteiden polttoaineiden tutkimuksissa. Osa VIII. Massan ja lampötilan nostonopeuden vaikutus kineettisten suureiden arvoihin.
 • Tummavuori, ORCID ID:(email)
 • Venäläinen, ORCID ID:
 • Nyrönen, ORCID ID:
Erkki Timonen: Havaintoja auraus- ja kaivuriojien mitoista ja kunnosta soilla.
 • Timonen, ORCID ID:(email)
Martti Lodenius: Ojitusten vaikutuksista kalojen elohopeapitoisuuksiin.
 • Lodenius, ORCID ID:(email)
Pekka Pakarinen & Erkki Häsänen: Suosammalten ja -jäkälien elohopeapitoisuuksista.
 • Pakarinen, ORCID ID:(email)
 • Häsänen, ORCID ID:
Jouni Tummavuori, Martti Aho & Sirpa Sironen: Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa III: Eräiden kasvuturpeiden ioninvaihto-ominaisuuksien vertailua ja jäädyttämisen vaikutusta siihen.
 • Tummavuori, ORCID ID:(email)
 • Aho, ORCID ID:
 • Sironen, ORCID ID:
Jouni Tummavuori & Martti Aho: Pienitehoisen röntgenspektrometrin (5W), Spark I:n, soveltaminen turve- ja ympäristötutkimuksiin.
 • Tummavuori, ORCID ID:(email)
 • Aho, ORCID ID:
Jukka Laine: Ilmakuvatulkinta metsäojitusalueiden kunnon ja toimenpidetarpeiden arvioinnissa.
 • Laine, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit