Suo - Mires and peat 37 (1986)

Martin Zobel: Mätäs- ja painanneturpeen happi- ja lämpötilaoloista Kikeperan suolla Lounais-Eestissä.
 • Zobel, Department of Botany and Ecology, Tartu State University Tartu 202400, Estonian SSR ORCID ID:(email)
Harri Vasander & Jorma Mikkola: Sammalpallomenetelmä lyijysulaton päästöjen tutkimuksessa.
 • Vasander, University of Helsinki, Department of Peatland Forestry, Unioninkatu 40 B, SF-00170 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
 • Mikkola, ORCID ID:
Reijo Solantie: Suoyhdistymätyypeistä suhteessa ilmastollisiin ja hydrologisiin vyöhykkeisiin.
 • Solantie, Meteorological Institute, PO. Box 503, SF-00101 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Erkki Eilavaara: Turpeen pientuotannon kartoitus.
 • Eilavaara, University of Helsinki, Department of Logging and Utilization of Forest Products, Unioninkatu 40 B SF-00170 Helsinki ORCID ID:(email)
Kuiyi Zhao & Juhani Päivänen: Koillis-Kiinan suot ja niiden hyväksikäyttö.
 • Zhao, Changchun Institute of Geography, Chinese Academy of Sciences, People's Republic of China ORCID ID:(email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Riitta Korhonen: Turpeen balneologisista tutkimuksista ja käytöstä.
 • Korhonen, Geological Survey of Finland, Kivimiehentie 1, SF-02150 Espoo, Finland ORCID ID:(email)
Kalevi Pihlaja: Turpeen biologi-sesti aktiivisista aineista ja niiden luonteesta.
 • Pihlaja, Department of Chemistry, University of Turku, SF-20500 Turku, Finland ORCID ID:(email)
Juha-Pekka Hotanen: Tuhka- ja NPK-lannoituksen lyhyen aikavalin vaikutuksista änkyrimatoihin kahdella vanhalla ojitusalueella Itä-Suomessa.
 • Hotanen, The Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, Yliopistonkatu 7, SF-80100 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Kirsti Haihu & Hannu Etelämäki: Turvelajin mikroskooppisesta määrityksestä.
 • Haihu, University of Turku, Department of Chemistry, SF-20500 Turku, Finland ORCID ID:(email)
 • Etelämäki, ORCID ID:
Henry Schneider: Quebecin soista ja metsäojitustoiminnasta.
 • Schneider, University of Helsinki, Department of Peatland Forestry, Unioninkatu 40 B, SF-00170 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Raili Vesterinen: Puuta ja turvetta käyttävien lämpölaitosten päästöt.
 • Vesterinen, Technical Research Centre of Finland, Domestic Fuel Laboratory, P.O. Box 221, SF-40101 Jyväskylä, Finland ORCID ID:(email)
Leila Urvas: Timotein (Phleum pratense) sinkkipitoisuus turvemaalla.
 • Urvas, Agricultural Research Centre, Department of Soil Science, SF-3J600 Jokioinen, Finland ORCID ID:(email)
André-Jean Francez: Rahkasammalten pieneläimistö kahdella Ranskan Keskiylängölla sijaitsevalla suolla.
 • Francez, Station Biologique de Besse-en-Chandesse, B.R 45, F-63J70 Aubiére, France ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit