Suo - Mires and peat 38 (1987)

Martti Aho: Turpeen pyrolyysistä.
 • Aho, Technical Research Centre of Finland,Domestic Fuel Laboratory,P.O. BOX 221,SF-40101 Jyväskylä,Finland. ORCID ID:(email)
Eero Kaakkinen & Pekka Salminen: Soidensuojelun perusohjelman toteuttaminen.
 • Kaakkinen, Provincial government in Oulu, P.O. Box 293, SF-90101 Oulu, Finland ORCID ID:(email)
 • Salminen, ORCID ID:
Anneli Leivo & Ari Rajasärkkä: Suojeltujen soiden luontoselvitykset.
 • Leivo, ORCID ID:(email)
 • Rajasärkkä, ORCID ID:
Stuart R. Gelder & Joan L. Brooks: Harvasukamatojen esiintymisesta rahkaturpeesta valmistetussa jäteveden suodattimessa.
 • Gelder, Department of Biology, University of Maine, Presque Isle, Maine 04769,U.S.A ORCID ID:(email)
 • Brooks, ORCID ID:
Anneli Ylimartimo: Lapin kolmion lettoisista soista.
 • Ylimartimo, Department of Silviculture, University of Helsinki, Unioninkatu 40 B, SF-00I70, Finland ORCID ID:(email)
Timo Tanninen: Soidensuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelu.
 • Tanninen, ORCID ID:(email)
Raimo Heikkilä & Markku Löytönen: Havaintoja rahkasammallajeista ja niiden suhteista kasvillisuuteen ja ympäristötekijöihin Bromarvin Östanberg Stormossenilla.
 • Heikkilä, Department of Geography, University of Helsinki, Hallituskatu 11, SF-00100 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
 • Löytönen, ORCID ID:
Klaus Silfverberg & Jorma Issakainen: Turpeentuhkan vaikutuksesta puuston kasvuun ja ravinnetilaan käytännön lannoitustyömailla.
 • Silfverberg, Department of Peatland Forestry, The Finnish Forest Research Institu­te, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
 • Issakainen, ORCID ID:
Kerttu Härkönen: Suot Aaro Hellaakosken ja Einari Vuorelan runoudessa.
 • Härkönen, PO.B. 233, 00121 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Harri Vasander & Tapio Lindholm: Suonviljely ja soiden luonnonkasvien hyödyntäminen Neuvosto-Karjalassa.
 • Vasander, University of Helsinki, Department of Peatland Forestry, Unioninkatu 40 B, SF-00I70 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
 • Lindholm, ORCID ID:
Henry Schneider & Carl Johan Westman: Turpeen ravinteisuuden suhde pintakasvillisuuteen sararämeillä.
 • Schneider, Department of Peatland Forestry, University of Helsinki, Unioninkatu 40 B, SF-00I70, Finland. ORCID ID:(email)
 • Westman, ORCID ID:
Jukka-Pekka Jäppinen: Ojituksen ja lannoituksen vaikutukset sammalten typpi- ja fosforipitoisuuksiin kahdella suomuuttumalla.
 • Jäppinen, University of Joensuu. Department of Biology. P.O. Box 111, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Jeff Rengo: Soiden kaytöstä Minnesotassa (USA).
 • Rengo, Center for Environmental Studies, Bemidji State University, Bemidji, Min­nesota 55601, USA: and Department of Botany, University of Turku, SF-20500 Turku, Finland ORCID ID:(email)
Veikko Salonen: Kasvillisuuden uusiutumisesta turvetuotantoa varten raivatulla alueella Ähtärin Mustasuolla.
 • Salonen, University of Jyväskylä, Department of Biology, Yliopistonkatu 9, SF-40100 Jyväskylä, Finland ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit