Suo - Mires and peat 39 (1988)

Keijo Lehtonen, Martti Ketola, Kirsti Haihu & Kalevi Pihlaja: Maatumisen vaikutus rahka- ja saraturpeista orgaanisilla liuottimilla uuttautuvan aineksen koostumukseen.
 • Lehtonen, Department of Chemis­try, University of Turku, SF-20500 Turku, Finland ORCID ID:(email)
 • Ketola, ORCID ID:
 • Haihu, ORCID ID:
 • Pihlaja, ORCID ID:
Atte Korhola: Espoon keidassoiden luonteesta ja kehityksestä — esimerkkinä Nupurilan Kotasuo.
 • Korhola, Department of Geography, University of Helsinki, Hallituskatu 11, SF-00100 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Antti Reinikainen: Metsäojitettujen soiden kasvupaikkaluokituksen suunnanhakua.
 • Reinikainen, The Finnish Forest Research Institute, Department of Peatland Forestry, P.O. Box 18, SF-01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
Hannu Salo: Kaivukoneiden ajankäyttö ja tuottavuus metsäojituksessa.
 • Salo, Pappilantie 2, SF-60550 Nurmo, Finland ORCID ID:(email)
Kaisu Aapala & Aira Kokko: Ojituksen vaikutuksesta soiden kenttäkerroksen kasvilajeihin.
 • Aapala, University of Oulu, Department of Botany, Linnanmaa, SF-90570 Oulu ORCID ID:(email)
 • Kokko, ORCID ID:
Jouko Silvola: Ojituksen ja lannoituksen vaikutus turpeen hiilen vapautumiseen ja ravinteiden mineralisoitumiseen.
 • Silvola, Department of Biology, University of Joensuu, P.O. Box 111, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Erkki Ahti & Kimmo Paarlahti: Ravinteiden huuhtoutuminen talvella lannoitetulta metsäojitusalueelta.
 • Ahti, Finnish Forest Research Institute, Department of Peatland Forestry, P.O. Box 18,01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
 • Paarlahti, ORCID ID:
Seppo Eurola, Kaisu Aapala & Aira Kokko: Ojitustilanne Etelä- ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaa-Kainuun alueella.
 • Eurola, Department of Botany, University of Oulu, Linnanmaa, SF-90570 Oulu, Finland ORCID ID:(email)
 • Aapala, ORCID ID:
 • Kokko, ORCID ID:
Seppo Kaunisto: Metsäojitettujen turvemaiden ravinnevaroista ja niiden riittävyydestä.
 • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit