Suo - Mires and peat 4 (1953)

G. Schütt: Suosanastoa.
  • Schütt, ORCID ID:(email)
Antti Tanttu: Prof. Valter Keltikankaan "keskustelupuheenvuoron" johdosta.
  • Tanttu, ORCID ID:(email)
Yrjö Pessi: Kivennäismaan vaikutuksesta suoviljelyksen lämpätiloihin.
  • Pessi, ORCID ID:(email)
Arvi Valmari: Susanastosta.
  • Valmari, ORCID ID:(email)
Valter Keltikangas: Keskustelupuheenvuoro prof. A. Tantun esitelmän johdosta.
  • Keltikangas, ORCID ID:(email)
Antti Tanttu: Eri käsityksiä kuivuneiden soiden muuttumisesta metsiksi.
  • Tanttu, ORCID ID:(email)
Martti Salmi: Lisääntyviä käyttömahdollisuuksia turpeelle.
  • Salmi, ORCID ID:(email)
Erkki Ekman: Turpeen jalostuksen kemiallisesta tutkimuksesta nykyhetkellä.
  • Ekman, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Raudan saostuminen soissa.
  • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
E. J. Mattila: Metsämaiden salaojituksesta.
  • Mattila, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit