Suo - Mires and peat 40 (1989)

Gerd Lüttig: Soiden hyödyntämisen historiasta Euroopassa, erityisesti Saksassa.
 • Lüttig, Chair of Applied Geology, University of Erlangen-Nurnberg, Schloßgarten 5, D-8520 Erlangen, BRD ORCID ID:(email)
T. Viraraghavan & G. N. Mathavan: Öljyn poisto turvesuodattimella.
 • Viraraghavan, Faculty of Engineering, University of Regina, Regina, Saskatchewan, Canada, S4S OA2 ORCID ID:(email)
 • Mathavan, ORCID ID:
Leena Finér: Ohutjuurten biomassa ja pituus ojitusalueen männikössä, koivu-mäntysekametsikössä ja kuusikossa.
 • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P.O. Box 68, SF-80100 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Juha Saarinen: Kuivatus­lämpötilan vaikutus eri turvelajien uuttuviin pää- ja hivenravinteisiin sekä pH-lukuun.
 • Saarinen, Agricultural Research Centre of Finland, Institute of Crop and Soil, Soil Science, SF-31600 Jokioinen, Finland ORCID ID:(email)
Martti Aho & Pekka Korpelainen: Turpeen tärkeiden poltto­aineominaisuuksien nopea analysointi FT-IR-spektroskopian avulla.
 • Aho, Technical Research Centre of Finland, Fuel and Combustion Laboratory, P.O. Box 221, SF-4010! Jyväskylä, Fin­land ORCID ID:(email)
 • Korpelainen, ORCID ID:
Tapio Lindholm: Rahkasammalesta turpeeksi, A.K. Cajanderin erään vanhan näytesarjan tarkastelua.
 • Lindholm, Water and Environment Research Office (Nature Conservation), Water and Environment Research Institute, P.O. Box 250, SF-0010! Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Kimmo Tolonen: Mitä suoarkistot voivat meille tulevaisuudessa kertoa?
 • Tolonen, Department of Biology, University of Joensuu, P.O. Box 111, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Kalevi Pihlaja: Turpeen kemiasta ja turpeesta kemiallisena raaka-aineena.
 • Pihlaja, Department of Chemistry, University of Turku, SF-20500 Turku, Finland ORCID ID:(email)
Keijo Sahrman: Turve — suomalainen energianlähde.
 • Sahrman, Association of Finnish Peat Industries, Kuokkalantie 4, SF-40420 Jyskä, Finland ORCID ID:(email)
Kosti Ranta: Turveteollisuuden näkymät 1940-luvulla.
 • Ranta, Sammonkatu 8B 57, SF-40100 Jyväskylä, Finland ORCID ID:(email)
Reijo Heikkilä: Soiden maataloudellinen merkitys nyt ja tulevaisuudessa.
 • Heikkilä, Society of Peat Cultivation, Karelia Research Station, SF-82600 Tohmajärvi, Finland ORCID ID:(email)
Arvi Valmari: Suot sodanjälkeisessä asutustoiminnassa.
 • Valmari, Mäkiranta 2-4B 9, SF-96400 Rovaniemi, Finland ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Kasvuturve alkuvaiheistaan nykyhetkeen.
 • Puustjärvi, Riihikallio, SF-04320, Finland ORCID ID:(email)
Rauno Ruuhijärvi: Soidensuojelun kehitys Suomessa.
 • Ruuhijärvi, University of Helsinki, Department of Botany, Ecological Laboratories, Fabianinkatu 24A, SF-00100 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Seppo Eurola & Rauno Ruuhijärvi: Soiden vyöhykejaon kehittyminen 1950-luvulla.
 • Eurola, Department of Botany, University of Oulu, Linnanmaa, SF-90570 Oulu, Finland ORCID ID:(email)
 • Ruuhijärvi, ORCID ID:
Allan Antola: Metsänparannuksella aikaansaadun tuloksen turvaaminen metsäojitusalueilla.
 • Antola, Central Forestry Board Tapio, Maistraatinportti 4A, SF-00241 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Peitsa Mikola: Suot Suomen metsätaloudessa.
 • Mikola, Department of Silviculture, University of Helsinki, Unionin-Icatu 40 B, SF-00170 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Jukka Laine: Metsäojitettujen soiden luokittelu.
 • Laine, Department of Peatland Forestry, University of Helsinki, SF-00170 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Markku Saarinen: Metsien uudistaminen vanhoilla ojitusalueilla.
 • Saarinen, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
Juha-Pekka Hotanen: Korpirämeet ja karut korvet suomalaisissa suoluokitusjärjestelmissä.
 • Hotanen, The Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P.O. Box 68, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Jukka Matilainen: Ojitusalueiden puunkorjuun ja metsänparannustöiden yhteensovittaminen.
 • Matilainen, Forestry Board of Eastern Häme, Vesijärvenkatu 9D, P.O. Box 110, SF-15141 Lahti, Finland ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Satakunnan suometsien kehitys vuosina 1977-1987.
 • Paavilainen, Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, SF-01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
Juhani Päivänen: Rämemäntyalkuperien kehityksestä kangasmaalla.
 • Päivänen, Department of Peatland Forestry, University of Helsinki, Unioninkatu 40B, SF-00170 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit