Suo - Mires and peat 44 (1993)

Heikki Veijalainen: Fyto-2H-valmisteen vaikutus männyn neulasten ravinnepitoisuuksiin suometsissä.
 • Veijalainen, Department of Forest Ecology, The Finnish Forest Research Institute P.O. Box 18, FIN-01301, Vantaa ORCID ID:(email)
Luca Bragazza: Kasvukautiset vaihtelut pohjois-italialaisen suon vesikemiassa.
 • Bragazza, Faculty of Agricultural Sciences, University of Padua, Via Gradenigo 6, 1-35131 Padua, Italy ORCID ID:(email)
Risto Lauhanen: Kaivukaluston tuottavuus, työnjalki ja kustannukset kunnostusojituksessa.
 • Lauhanen, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, FIN-69100 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
Heikki Veijalainen, Klaus Silfverberg & Jyrki Hytönen: Metsäteollisuuden bioliete ja kivihiilen tuhka rauduskoivun taimien ravinnelahteenä.
 • Veijalainen, The Finnish Forest Research Institute, Box 18, FIN-01301 Vantaa ORCID ID:(email)
 • Silfverberg, ORCID ID:
 • Hytönen, ORCID ID:
Stanislav E Vompersky & Ivanov Anatolij: Soiden luokittelu metsätaloutta varten entisessä Neuvostoliitossa.
 • Vompersky, Institute of Forest Research, Russian Academy of Sciences, Uspenskoye, Moscow Region, 143030 Russia ORCID ID:(email)
 • Anatolij, ORCID ID:
Hedwig Roderfeld: Kohosoiden luonnontilaan palauttaminen turpeen noston jälkeen Luoteis-Saksassa.
 • Roderfeld, Institute of Soil Technology Bremen, Geological Survey of Lower-Saxony, Friedrich-Mifller-Str. 46/50, D-2800 Bremen, Germany ORCID ID:(email)
Paula Isoaho, Risto Lauhanen & Markku Saarinen: Metsäojien jatkuvan kunnossapidon vaikutus ojitusalueiden tilaan Keski-Pohjanmaalla.
 • Isoaho, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, FIN-69100 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Lauhanen, ORCID ID:
 • Saarinen, ORCID ID:
Raili Jokinen, Leila Urvas & Seppo Hyvärinen: Uuttuva kupari viljellyissä eloperäisissä maissa.
 • Jokinen, Agricultural Research Centre of Finland, Institute of Soils and Environment, FIN-31600 Jokioinen, Finland ORCID ID:(email)
 • Urvas, ORCID ID:
 • Hyvärinen, ORCID ID:
Harri Vasander, Jussi Kuusipalo & Tapio Lindholm: Kasvillisuuden muutokset rämeillä ojituksen ja lannoituksen jalkeen.
 • Vasander, Department of Forest Ecology, P.O. Box 24 (Unioninkatu 40 B), FIN-00014 University of Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
 • Kuusipalo, ORCID ID:
 • Lindholm, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit