Suo - Mires and peat 48 (1997)

Timo Penttilä & Mikko Moilanen: Lannoituksen vaikutus hieskoivikoiden kasvuun ja ravinnetilaan ojitetuilla turvemailla Pohjois-Suomessa.
 • Penttilä, The Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Station, P.O.Box 16, FIN-96301 Rovaniemi, Finland ORCID ID:(email)
 • Moilanen, ORCID ID:
Mika Nieminen: Hidasliukoisten fosforilannoitteiden ominaisuudet ja käyttökelpoisuus suometsien lannoituksessa. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu.
 • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre, P. O. Box 18, FIN-01301, Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
Vladimir Antipin, Raimo Heikkilä, Tapio Lindholm & Pavel Tokarev: Karjalan tasavallan Vodlajärven kansallispuistossa sijaitsevan Lishkansuon kasvillisuus.
 • Antipin, Karelian Research Centre, Biological Institute, Laboratory of mire ecosystems, Pushkinskaya 11, RUS-185610 Petrozavodsk, Karelia, Russia ORCID ID:(email)
 • Heikkilä, ORCID ID:
 • Lindholm, ORCID ID:
 • Tokarev, ORCID ID:
Risto Lauhanen, Mikko Moilanen, Klaus Silfverberg, Heikki Takamaa & Jorma Issakainen: Puutuhkalannoituksen kannattavuus eräissä ojitusaluemänniköissä.
 • Lauhanen, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, FIN-69100 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Silfverberg, ORCID ID:
 • Takamaa, ORCID ID:
 • Issakainen, ORCID ID:
Markku Saarinen: Kasvupaikkatekijöiden vaikutus vanhojen ojitusalueiden taimettumiseen Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu.
 • Saarinen, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
Risto Rikala & Juha Heiskanen: Turpeen puristenesteen sähkönjohtavuuden riippuvuus vesipitoisuudesta.
 • Rikala, The Finnish Forest Research Institute, Suonenjoki Research Station, FIN-77600 Suonenjoki, Finland ORCID ID:(email)
 • Heiskanen, ORCID ID:
Jyrki Hytönen & Antti Wall: Metsitettyjen turvepeltojen ja viereisten suometsien ravinnemäärät.
 • Hytönen, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, P.O.Box 44, FIN-69101 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Wall, ORCID ID:
Timo-Pekka Juvonen, Mikko Ojanen, Juha Tanttu & Jarmo Rosnell: Kaukokartoituksen ympäristösovellukset: suotyyppien erottaminen pintalämpötilojen perusteella.
 • Juvonen, University of Turku, Satakunta Environmental Research Centre, Reposaari, FIN-28900 Pori, Finland ORCID ID:(email)
 • Ojanen, ORCID ID:
 • Tanttu, ORCID ID:
 • Rosnell, ORCID ID:
Kirsti Aapala & Kaisu Aapala: Pohjois-Suomen murteiden suosanastosta.
 • Aapala, Research Institute for the Languages of Finland, Sörnäisten rantatie 25, FIN-00500 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
 • Aapala, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit