Suo - Mires and peat 56 (2005)

Klaus Silfverberg & Marja-Liisa Seväkivi: Kavillisuus puutomana pidetyllä metsäojitusalueella.
 • Silfverberg, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö (Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18) PL 18, FIN- 01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
 • Seväkivi, ORCID ID:
Richard Payne, Aoibheann Kilfeather, Jaap van & Jeffrey Blackford: Turvekerroksen ajoittaminen vulkaanisen tuhkan avulla.
 • Payne, Department of Geography, Queen May, University of London, Mile End Road, London E1 4NS United Kingdom ORCID ID:(email)
 • Kilfeather, ORCID ID:
 • van, ORCID ID:
 • Blackford, ORCID ID:
Mikko Moilanen, Pekka Pietiläinen & Jorma Issakainen: Pinus sylvestris L. on drained peatlands.
 • Moilanen, Finnish Forest Research Institute, Muhos Research Station, Kirkkosaarentie 7, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Pietiläinen, ORCID ID:
 • Issakainen, ORCID ID:
Pekka Pietiläinen, Mikko Moilanen & Heikki Vesala: Pinus sylvestris L. on drained peatland after potassium fertilisation.
 • Pietiläinen, Finnish Forest Research Institute, Muhos Research Station, Kirkkosaarentie 7, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Vesala, ORCID ID:
Sylvain Jutras & André Plamondon: Vedenpinnan nousu avohakkuun jälkeen ojitetulla puustoisella suolla.
 • Jutras, Forest Biology Research Centre, Université Laval, Sainte-Foy, QC G1K7P4 Canada ORCID ID:(email)
 • Plamondon, ORCID ID:
Timo Silver & Samuli Joensuu: Ojien kunnon säilymiseen vaikuttavat tekijät kunnostusojituksen jälkeen.
 • Silver, Lounais-Suomen metsäkeskus (Lounais-Suomi Forestry Centre) Kuralankatu 2 FIN-20540 Turku, Finland ORCID ID:(email)
 • Joensuu, ORCID ID:
Päivi Picken: Suonpohjien turpeen alaisen mineraalimaan ominaisuudet eri geologisilla alueilla.
 • Picken, Kekkilä Oyj, P.O. Box 67, 04300 Tuusula, Finland ORCID ID:(email)
Anna-Kaisa Ronkanen & Bjørn Kløve: Turpeen hydrauliset ominaisuudet kunnallisten jätevesien ja turvetuotantoalueen valumavesien puhdistukseen rakennetuissa kosteikkopuhdistamoissa.
 • Ronkanen, ORCID ID:(email)
 • Kløve, ORCID ID:
Jarmo Laitinen, Sakari Rehell, Antti Huttunen & Seppo Eurola: Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
 • Laitinen, University of Oulu, Department of Biology, Botany, P.O.Box 3000, FI-90014, Finland ORCID ID:(email)
 • Rehell, ORCID ID:
 • Huttunen, ORCID ID:
 • Eurola, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit