Suo - Mires and peat 9 (1958)

K-H Korhonen: Soiden rakennusteknillinen käyttö.
 • Korhonen, ORCID ID:(email)
Simo Muotiala: Soiden käyttö tekojärviin.
 • Muotiala, ORCID ID:(email)
Lauri Aaltonen: Suon käyttöön liittyviä näkökohtia turveteollisuudessa.
 • Aaltonen, ORCID ID:(email)
Valter Keltikangas: Soiden metsäojituskelpoisuudesta.
 • Keltikangas, ORCID ID:(email)
Antti Mäki: Suomaan arvo maataloudellisessa käytössä.
 • Mäki, ORCID ID:(email)
Jaakko Kivekäs: Havaintoja muhituksen vaikutuksesta turvenäytteiden happamuuteen.
 • Kivekäs, ORCID ID:(email)
F Tennberg: Suoviljelyksen lannoituksesta.
 • Tennberg, ORCID ID:(email)
Erkki Ekman: Turpeen kuituaineksesta ja sen käyttömahdollisuuksista.
 • Ekman, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Kanadalainen suotyyppi- ja turvelajiluokittelu.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Peitsa Mikola & Ilpo Mikola: Suon metsittäminen polttoturpeen noston jälkeen.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
 • Mikola, ORCID ID:
Olavi Linnamies: Suot valtion metsien inventoinnin valossa.
 • Linnamies, ORCID ID:(email)
E Ekman: Turveteollisuuden merkitys kasvaa Länsi-Euroopassa.
 • Ekman, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Jyrsinturvetuotannosta ja sen mahdollisuuksista maassamme.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Moliniasoiden metsäojitustulosten heikkouteen johtavista syistä.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Rahkasammalien kationien oton mekanismista.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit