Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä

Kylvön ja istutuksen taloudellinen edullisuusjärjestys ojitetuilla soilla

Keltikangas M., Seppälä K. Kylvön ja istutuksen taloudellinen edullisuusjärjestys ojitetuilla soilla.

Julkaistu 1.1.1966

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9336 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Seppälä K. (1978) Isojen varpujen hävittämisen vaikutus ojitetun r.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 3-4 article id 9480
Seppälä K., Keltikangas M. (1978) Alikasvostaimistot Pohjanmaan ojitusalueiden hie.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 1 article id 9473
Laine J., Seppälä K. (1977) Puiden sädekasvun kehitys ojitusalueeseen rajoit.. Suo - Mires and peat vol. 28 no. 4-5 article id 9469
Seppälä K. (1976) Puun ojitushetken läpimitan vaikutus sen ojituks.. Suo - Mires and peat vol. 27 no. 3 article id 9457
Päivänen J., Seppälä K. (1971) Koe ojatiheyden vaikutuksesta istutetun männynta.. Suo - Mires and peat vol. 22 no. 6 article id 9389
Seppälä K. (1970) Sekapuukoivujen kasvun ojituksenjälkeinen kehity.. Suo - Mires and peat vol. 21 no. 2 article id 9375
Mannerkoski H., Seppälä K. (1970) Lannoituksen vaikutus istutustaimiston alkukehit.. Suo - Mires and peat vol. 21 no. 1 article id 9373
Seppälä K. (1969) Sarkaleveyden vaikutus suometsien puumäärään ja .. Suo - Mires and peat vol. 20 no. 3-4 article id 9364
Päivänen J., Seppälä K. (1968) Hajalannoituksen vaikutus lyhytkortisen nevan pi.. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 3-4 article id 9355
Seppälä K. (1968) Välituloksia ojitettujen soiden viljelykokeista Suo - Mires and peat vol. 19 no. 2 article id 9353
Keltikangas M., Seppälä K. (1968) Arvioita turvemaiden lannoituksen taloudellisest.. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 1 article id 9350
Seppälä K. (1966) Turvemaiden metsänviljelystä Suo - Mires and peat vol. 17 no. 3 article id 9339
Keltikangas M., Seppälä K. (1966) Kylvön ja istutuksen taloudellinen edullisuusjär.. Suo - Mires and peat vol. 17 no. 2 article id 9336
Keltikangas M., Seppälä K. (1966) Laskelmia metsäojituksen alueittaisesta edullisu.. Suo - Mires and peat vol. 17 no. 1 article id 9334
Sarasto J., Seppälä K. (1964) Männyn kylvöistä ojitettujen soiden sammal- ja j.. Suo - Mires and peat vol. 15 no. 3 article id 9317
Schalin I., Seppälä K. (1964) Tervalepän istutuksen onnistumisesta Suo - Mires and peat vol. 15 no. 3 article id 9315