Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Juhani Päivänen

Puuston ja varpukasvillisuuden vaikutus suon saamaan sademäärään

Päivänen J. Puuston ja varpukasvillisuuden vaikutus suon saamaan sademäärään.

Julkaistu 1.1.1966

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9338 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Päivänen J. (2022) Järviemme muodostama luonnonvara Suo - Mires and peat vol. 73 no. 1 article id 10738
Ojanen P., Aapala K. et al. (2020) Soiden käyttö Suomessa Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10593
Sarkkola S., Päivänen J. (2020) Hydrologia – suon synnyn ja kehityksen ohjaaja Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10592
Päivänen J. (2020) Marskimaa ja sen kasvatin elämäntarina Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10582
Päivänen J. (2019) Maan- ja hengenviljelyn onnistunut yhdistelmä 17.. Suo - Mires and peat vol. 70 no. 2-3 article id 10322
Päivänen J. (2018) Ekohydrologin työntäyteistä elämää Suo - Mires and peat vol. 69 no. 1 article id 10121
Päivänen J. (2018) Vesitaloutta ja maaperäteknologiaa laaja-alaises.. Suo - Mires and peat vol. 69 no. 1 article id 10120
Päivänen J. (2017) Salaojituksen salat tietokirjaksi Suo - Mires and peat vol. 68 no. 2-3 article id 10116
Päivänen J., Päivänen T. (2016) Tietoa vedestä lapsille – ja miksei aikuisilleki.. Suo - Mires and peat vol. 67 no. 3-4 article id 10108
Päivänen J. (2016) Käypä hoito -suositus suometsille Suo - Mires and peat vol. 67 no. 3-4 article id 10107
Päivänen J. (2013) Erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiir.. Suo - Mires and peat vol. 64 no. 1 article id 9885
Sarkkola S., Päivänen J. (2003) Mustakuusen ja männyn istutustaimikon kehitys ka.. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 3 article id 9828
Päivänen J., Sarkkola S. (2000) The effect of thinning and ditch network mainten.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 3 article id 9797
Päivänen J. (1989) Rämemäntyalkuperien kehityksestä kangasmaalla Suo - Mires and peat vol. 40 no. 1 article id 9646
Zhao K., Päivänen J. (1986) Koillis-Kiinan suot ja niiden hyväksikäyttö Suo - Mires and peat vol. 37 no. 3-4 article id 9618
Päivänen J. (1985) Soiden hyväksikäytöstä Saksan demokraattisessa t.. Suo - Mires and peat vol. 36 no. 3 article id 9604
Päivänen J. (1985) Soiden metsätaloudellisista käyttömahdollisuuksi.. Suo - Mires and peat vol. 36 no. 2 article id 9601
Päivänen J. (1983) Mustakuusen istutustaimikon alkukehitys ojitetul.. Suo - Mires and peat vol. 34 no. 4-5 article id 9575
Päivänen J. (1982) Soiden metsänparannustutkimus Tsekkoslovakiassa Suo - Mires and peat vol. 33 no. 1 article id 9547
Starr M. R., Päivänen J. (1981) Soiden metsäojituksen vaikutus ylivirtaamiin Suo - Mires and peat vol. 32 no. 3 article id 9527
Menonen J., Päivänen J. (1979) Polttoturvesuon lisäkuivatus salaojituksella Suo - Mires and peat vol. 30 no. 2 article id 9489
Päivänen J. (1978) Metsänviljely Skotlannissa Suo - Mires and peat vol. 29 no. 3-4 article id 9482
Päivänen J. (1976) Soiden käyttömuodot ja moninaiskäyttö Suo - Mires and peat vol. 27 no. 3 article id 9458
Päivänen J. (1975) Männyn istutuksen ajankohta ojitetuilla avosoill.. Suo - Mires and peat vol. 26 no. 5 article id 9449
Päivänen J. (1975) Soiden metsätaloudellisista käyttömahdollisuuksi.. Suo - Mires and peat vol. 26 no. 3-4 article id 9438
Mannerkoski H., Päivänen J. (1974) Eräiden puulajien istutuksen onnistuminen ojitet.. Suo - Mires and peat vol. 25 no. 5 article id 9431
Mannerkoski H., Päivänen J. (1974) Soiden ja märkien maiden metsänparannus Puolassa Suo - Mires and peat vol. 25 no. 3-4 article id 9427
Päivänen J., Seppälä K. (1971) Koe ojatiheyden vaikutuksesta istutetun männynta.. Suo - Mires and peat vol. 22 no. 6 article id 9389
Päivänen J. (1971) Istutusajankohdan merkitys männyntaimiston alkuk.. Suo - Mires and peat vol. 22 no. 5 article id 9388
Päivänen J. (1970) Hajalannoituksen vaikutus lyhytkortisen nevan pi.. Suo - Mires and peat vol. 21 no. 1 article id 9374
Päivänen J., Seppälä K. (1968) Hajalannoituksen vaikutus lyhytkortisen nevan pi.. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 3-4 article id 9355
Päivänen J. (1968) Pohjavesipinta ja turpeen vesipitoisuus rahkamät.. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 2 article id 9351
Päivänen J. (1966) Puuston ja varpukasvillisuuden vaikutus suon saa.. Suo - Mires and peat vol. 17 no. 3 article id 9338
Päivänen J. (1964) Menetelmä pohjavesikertoimen ja pintakasvillisuu.. Suo - Mires and peat vol. 15 no. 6 article id 9323
Päivänen J. (1963) Traktorikaivurit metsäojituskoneina Suo - Mires and peat vol. 14 no. 3 article id 9306