Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä

Arvioita turvemaiden lannoituksen taloudellisesta edullisuudesta

Keltikangas M., Seppälä K. Arvioita turvemaiden lannoituksen taloudellisesta edullisuudesta.

Julkaistu 1.1.1968

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9350 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Seppälä K., Keltikangas M. (1978) Alikasvostaimistot Pohjanmaan ojitusalueiden hie.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 1 article id 9473
Keltikangas M., Seppälä K. (1968) Arvioita turvemaiden lannoituksen taloudellisest.. Suo - Mires and peat vol. 19 no. 1 article id 9350
Keltikangas M., Seppälä K. (1966) Kylvön ja istutuksen taloudellinen edullisuusjär.. Suo - Mires and peat vol. 17 no. 2 article id 9336
Keltikangas M., Seppälä K. (1966) Laskelmia metsäojituksen alueittaisesta edullisu.. Suo - Mires and peat vol. 17 no. 1 article id 9334