Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Hannu Mannerkoski

Lannoituksen vaikutuksesta kylvölaikkujen kasvillisuuteen

Mannerkoski H. Lannoituksen vaikutuksesta kylvölaikkujen kasvillisuuteen.

Julkaistu 1.1.1970

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9380 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Mannerkoski H. (1983) Käytännöllinen vedenpinnan mittauslaite Suo - Mires and peat vol. 34 no. 2 article id 9569
Mannerkoski H. (1978) Avosoiden metsänviljelymenetelmien vertailukoe Suo - Mires and peat vol. 29 no. 2 article id 9475
Mannerkoski H. (1976) Puuston ja pintakasvillisuuden kehitys ojituksen.. Suo - Mires and peat vol. 27 no. 4-5 article id 9461
Mannerkoski H. (1975) Vanhan ojitusalueen uudistaminen mätästysmenetel.. Suo - Mires and peat vol. 26 no. 3-4 article id 9444
Laine J., Mannerkoski H. (1975) Tensiometrin käyttö turvemaiden kosteusolojen ku.. Suo - Mires and peat vol. 26 no. 2 article id 9436
Mannerkoski H., Päivänen J. (1974) Eräiden puulajien istutuksen onnistuminen ojitet.. Suo - Mires and peat vol. 25 no. 5 article id 9431
Mannerkoski H., Päivänen J. (1974) Soiden ja märkien maiden metsänparannus Puolassa Suo - Mires and peat vol. 25 no. 3-4 article id 9427
Mannerkoski H. (1972) Havaintoja koivun esiintymisestä Haukivahonsuon .. Suo - Mires and peat vol. 23 no. 5 article id 9405
Mannerkoski H. (1970) Ojituksen vaikutus kasvilajien runsauden kehityk.. Suo - Mires and peat vol. 21 no. 5 article id 9381
Mannerkoski H. (1970) Lannoituksen vaikutuksesta kylvölaikkujen kasvil.. Suo - Mires and peat vol. 21 no. 5 article id 9380
Mannerkoski H., Seppälä K. (1970) Lannoituksen vaikutus istutustaimiston alkukehit.. Suo - Mires and peat vol. 21 no. 1 article id 9373