Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jouni Tummavuori, Martti Aho

Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa 1. Eräiden 2-arvoisten metalli-ionien adsorptio turpeeseen

Tummavuori J., Aho M. Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa 1. Eräiden 2-arvoisten metalli-ionien adsorptio turpeeseen.

Tiivistelmä

Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksia tutkittaessa kohdataan heti aluksi kaksi vaikeutta: 1) tutkimusmenetelmän valinta, 2) turpeen esikäsittely tutkimuksia varten.

Valitsimme tutkimusmenetelmiksi staattisen ravistelumenetelmän, jossa tunnettua määrää turvetta ravisteltiin metalliliuoksella kunnes oli saavutettu tasapainotila. Tämän jälkeen liuoksen metallipitoisuus määritettiin ja sen muutoksesta alkuperäisen liuospitoisuuden nähden voitiin laskea turpeeseen sitoutuneen metalli-ioninmäärän. Toiseksi menetelmäksi valitsimme dynaamisen menetelmän, jossa tunnetun turvemää-rän läpi valutetaan vakionopeudella vakio-pitoista metalli-ionin liuosta. Liuoksen konsentraation muutoksesta voidaan laskea turpeen sitoma metalli-ionien määrä. Kuten kuvasta 4 selviää, niin pylväskokeilla saadaan suuremmat ioninvaihtokapasiteetin arvot kuin ravistelukokeilla. Kokeisiin käytimme sellaisenaan jyrsinturvetta.

Eri ionien adsorptiojärjestys noudattaa Irwing-Williams'in siirtymäalkuainemetallien kompleksinmuodostusjärjestystä (Kuva 4 ja 5). Tämä on osoituksena, että lähinnä kemiallisten sidosten muodostus turpeen komponenttien ja metalli-ionien välillä hallitsee ionien adsorptiota, josta syystä ioninvaihtokapasiteetin arvo on myös voimakkaasti pHista riippuvainen (Kuva 6).

Ei ainoastaan turvetyyppi, vaan myös suon sijainti vaikuttaa turpeen ionien vaihto-ominaisuuksiin.

Kun verrataan eri tutkijoiden saamia tuloksia keskenään, niin on muistettava, että tutkimustulokset riippuvat suuresti käytetystä tutkimusmenetelmästä ja turpeen esikäsittelystä.

Julkaistu 1.1.1980

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9508 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Aho M., Tummavuori J. (1984) Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa V: Eräi.. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 3 article id 9585
Aho M., Tummavuori J. (1984) Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa IV: Koe.. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 2 article id 9582
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1983) Termogravimetrian kaytto kiinteiden polttoaineid.. Suo - Mires and peat vol. 34 no. 2 article id 9568
Tummavuori J., Aho M. et al. (1983) Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa III: Er.. Suo - Mires and peat vol. 34 no. 1 article id 9564
Tummavuori J., Aho M. (1983) Pienitehoisen röntgenspektrometrin (5W), Spark I.. Suo - Mires and peat vol. 34 no. 1 article id 9563
Tummavuori J., Kuusela P. et al. (1982) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 33 no. 4-5 article id 9560
Tummavuori J., Kaikkonen R. (1982) Lannoitetun kasvuturpeen boorin määrityksestä ka.. Suo - Mires and peat vol. 33 no. 2 article id 9550
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1981) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 32 no. 3 article id 9525
Tummavuori J., Kaikkonen R. et al. (1981) Lannoitetun turpeen analysoinnista. Kasvuturpeen.. Suo - Mires and peat vol. 32 no. 2 article id 9520
Tummavuori J., Kaikkonen R. et al. (1981) Lannoitetun kasvuturpeen ravinneanalyysistä. Osa.. Suo - Mires and peat vol. 32 no. 1 article id 9517
Tummavuori J., Aho M. (1980) Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa II: Erä.. Suo - Mires and peat vol. 31 no. 4 article id 9512
Tummavuori J., Aho M. (1980) Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa 1. Eräi.. Suo - Mires and peat vol. 31 no. 2-3 article id 9508
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1979) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 30 no. 3 article id 9496
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1979) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 30 no. 1 article id 9486
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1978) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 5 article id 9485
Tummavuori J., Nyrönen T. et al. (1978) Fosforin määrityksestä turpeesta Suo - Mires and peat vol. 29 no. 5 article id 9483
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1978) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 3-4 article id 9479
Tummavuori J., Venäläinen H. et al. (1978) Termogravimetrian käyttömahdollisuudet polttoain.. Suo - Mires and peat vol. 29 no. 2 article id 9476