Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mika Nieminen, Antti Pätilä

Ojitettujen rämeiden pohjaveden laatu ja sen riippuvuus turpeen kemiallisista ominaisuuksista

Nieminen M., Pätilä A. Ojitettujen rämeiden pohjaveden laatu ja sen riippuvuus turpeen kemiallisista ominaisuuksista.

Julkaistu 1.1.1991

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9686 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Ojanen P., Aapala K. et al. (2020) Ojituksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, il.. Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10594
Nieminen M., Sallantaus T. (2020) Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10585
Nieminen M., Sarkkola S. et al. (2020) Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormit.. Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10398
Haahti K., Koivusalo H. et al. (2012) Vedenpinnan syvyyden spatiaaliseen vaihteluun va.. Suo - Mires and peat vol. 63 no. 3-4 article id 9883
Nieminen M. (1997) Hidasliukoisten fosforilannoitteiden ominaisuude.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 4 article id 9769
Nieminen M., Pätilä A. (1994) Puuston kasvu ja ravinteiden saatavuus turvemaid.. Suo - Mires and peat vol. 45 no. 4-5 article id 9740
Nieminen M., Pätilä A. (1991) Ojitettujen rämeiden pohjaveden laatu ja sen rii.. Suo - Mires and peat vol. 42 no. 5 article id 9686