Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jyrki Hytönen, Mikko Moilanen

Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energiapuukorjuun jälkeen ojitettujen turvemaiden harvennusmänniköissä

Hytönen J., Moilanen M. Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energiapuukorjuun jälkeen ojitettujen turvemaiden harvennusmänniköissä.

Avainsanat
turvemaa; ravinteet; hakkuutähteet; harvennus; kokopuukorjuu

Julkaistu 1.1.2015

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9895 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hytönen J., Aro L. et al. (2016) Turvetuhka ja biotiitti männyn metsityslannoituk.. Suo - Mires and peat vol. 67 no. 2 article id 10094
Hytönen J., Moilanen M. (2015) Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energia.. Suo - Mires and peat vol. 66 no. 1 article id 9895
Moilanen M., Hökkä H. (2009) PK-lannoituksella aikaansaadun kasvureaktion suu.. Suo - Mires and peat vol. 60 no. 3-4 article id 9870
Moilanen M., Pietiläinen P. (2008) Männyn ravinnetilan muutokset syys- ja talvikaud.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 4 article id 9863
Silfverberg K., Moilanen M. (2008) PK-lannoituksen vaikutus männyn ravinnetilaan Po.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 3 article id 9862
Hytönen J., Moilanen M. et al. (2008) Kivennäismaalisäyksen vaikutus turpeen ravinnemä.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 1-2 article id 9859
Moilanen M., Pietiläinen P. et al. (2005) Pinus sylvestris L. on drained peatlands Suo - Mires and peat vol. 56 no. 3 article id 9842
Pietiläinen P., Moilanen M. et al. (2005) Pinus sylvestris L. on drained peatland after po.. Suo - Mires and peat vol. 56 no. 3 article id 9841
Päätalo M.-L., Hilli A. et al. (2003) Koivuverhopuuston tiheyden ja kuusialikasvoksen .. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 3 article id 9829
Hilli A., Päätalo M.-L. et al. (2003) Verhopuuston tiheyden ja lannoituksen vaikutus k.. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 2 article id 9827
Kaunisto S., Moilanen M. et al. (1999) Apatiitti- ja flogopiittilannoituksen vaikutus m.. Suo - Mires and peat vol. 50 no. 1 article id 9780
Penttilä T., Moilanen M. (1997) Lannoituksen vaikutus hieskoivikoiden kasvuun ja.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 4 article id 9770
Lauhanen R., Moilanen M. et al. (1997) Puutuhkalannoituksen kannattavuus eräissä ojitus.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 3 article id 9767
Moilanen M., Penttilä T. et al. (1996) Lannoituksen vaikutus kuusikoiden kasvuun ja rav.. Suo - Mires and peat vol. 47 no. 3 article id 9757
Moilanen M. (1984) Tuloksia suursararämeen männikön jatkolannoituks.. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 4-5 article id 9591