Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Jyrki Hytönen, Mikko Moilanen

Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energiapuukorjuun jälkeen ojitettujen turvemaiden harvennusmänniköissä

Hytönen J., Moilanen M. Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energiapuukorjuun jälkeen ojitettujen turvemaiden harvennusmänniköissä.

Avainsanat
turvemaa; ravinteet; hakkuutähteet; harvennus; kokopuukorjuu

Julkaistu 1.1.2015

Saatavilla http://www.suo.fi/article/9895 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Haapakoski J., Hotanen J.-P. et al. (2021) Erirakenteishakkuiden vaikutus aluskasvillisuude.. Suo - Mires and peat vol. 72 no. 1 article id 10691
Hytönen J., Moilanen M. (2015) Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energia.. Suo - Mires and peat vol. 66 no. 1 article id 9895
Laitila J., Väätäinen K. (2013) Hakkuutyön tuottavuus metsävarustellulla turvetu.. Suo - Mires and peat vol. 64 no. 2-3 article id 9889
Kojola S., Penttilä T. (2012) Harvennusten ajoittaminen ojitetuilla soilla — m.. Suo - Mires and peat vol. 63 no. 2 article id 9880