Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Harri Vasander, Tuula Larmola, Sakari Sarkkola

Suoseuran opiskelijatyöpaja soiden kestävän käytön tulevaisuudesta

Vasander H., Larmola T., Sarkkola S. Suoseuran opiskelijatyöpaja soiden kestävän käytön tulevaisuudesta.

Julkaistu 28.12.2021

Saatavilla http://www.suo.fi/article/10689 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Vasander H., Heikkilä R. et al. (2022) In Memoriam: Tapio Lindholm 1953–2021 Suo - Mires and peat vol. 73 no. 1 article id 10735
Vasander H., Larmola T. et al. (2021) Suoseuran opiskelijatyöpaja soiden kestävän käyt.. Suo - Mires and peat vol. 72 no. 1 article id 10689
Ojanen P., Aapala K. et al. (2020) Ojituksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, il.. Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10594
Laitinen J., Ojanen P. et al. (2020) Soiden kasvillisuus Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10591
Kokko A., Ojanen P. et al. (2020) Suoluontotyyppien uhanalaisuus Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10590
Laitinen J., Ojanen P. et al. (2020) Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus Suo - Mires and peat vol. 71 no. 1 article id 10589
Korpela L., Sarkkola S. et al. (2019) Suoseuran ja metsäylioppilaiden retkeily Pohjois.. Suo - Mires and peat vol. 70 no. 2-3 article id 10321
Lindholm T., Heikkilä R. et al. (2019) Suoluonnon tutkimista suomalais-venäläisenä yhte.. Suo - Mires and peat vol. 70 no. 2-3 article id 10320
Elo L., Lindholm T. et al. (2016) Suoseura Virossa 2016 – keidassoita, lähdelettoj.. Suo - Mires and peat vol. 67 no. 2 article id 10098
Laiho R., Penttilä T. et al. (2006) Fosforin ainekierto rämemännikön puustossa ja pi.. Suo - Mires and peat vol. 57 no. 1 article id 9845
Vasander H. (2000) Millennium Wetland Event - The biggest ever orga.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 4 article id 9808
Sallantaus T., Vasander H. et al. (1998) Metsätalouden vesistöhaittojen torjuminen ojitet.. Suo - Mires and peat vol. 49 no. 4 article id 9779
Vasander H., Kuusipalo J. et al. (1993) Kasvillisuuden muutokset rämeillä ojituksen ja l.. Suo - Mires and peat vol. 44 no. 1 article id 9725
Tolonen K., Vasander H. et al. (1992) Preliminary estimate of long-term carbon accumul.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 article id 9721
Saarinen T., Tolonen K. et al. (1992) Use of 14C labelling to measure below-ground bio.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 article id 9714
Laine J., Vasander H. et al. (1992) A method to estimate the effect of forest draina.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 article id 9710
Jauhiainen J., Vasander H. et al. (1992) Differences in response of two Sphagnum species .. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 article id 9707
Alm J., Tolonen K. et al. (1992) Determination of recent apparent carbon accumula.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 4-5 article id 9702
Hotanen J.-P., Vasander H. (1992) Eteläsuomalaisten metsaojitettujen turvemaiden k.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 1 article id 9687
Kaakkinen E., Salminen P. et al. (1990) Skotlannin peittosuot ja niiden suojelu Suo - Mires and peat vol. 41 no. 1 article id 9669
Vasander H., Lindholm T. (1987) Suonviljely ja soiden luonnonkasvien hyödyntämin.. Suo - Mires and peat vol. 38 no. 2 article id 9627
Vasander H., Mikkola J. (1986) Sammalpallomenetelmä lyijysulaton päästöjen tutk.. Suo - Mires and peat vol. 37 no. 5 article id 9621
Vasander H., Lindholm T. (1985) Männynversosyöpätuhot Laaviosuon jat-kolannoitus.. Suo - Mires and peat vol. 36 no. 4-5 article id 9607
Lindholm T., Vasander H. (1983) Soista, soiden käytöstä ja suoekologisesta tutki.. Suo - Mires and peat vol. 34 no. 4-5 article id 9574
Vasander H. (1983) Esimerkki keidassoiden ojitus- ja lannoitustoimi.. Suo - Mires and peat vol. 34 no. 4-5 article id 9573
Vasander H. (1982) Otanta vähäpuustoisten rämeiden biomassa- ja tuo.. Suo - Mires and peat vol. 33 no. 3 article id 9555
Vasander H. (1981) Luonnontilaisen keidasrämeen sekä lannoitetun oj.. Suo - Mires and peat vol. 32 no. 4-5 article id 9542
Solmari H., Vasander H. (1981) Neljän korpiyhdyskunnan kasvibiomassa ja -tuotos Suo - Mires and peat vol. 32 no. 4-5 article id 9531
Vasander H. (1981) Keidasrämeen kasvibiomassa ja tuotos Suo - Mires and peat vol. 32 no. 4-5 article id 9529
Lindholm T., Vasander H. (1979) Männyn kasvu ja uudistuminen luonnontilaisella j.. Suo - Mires and peat vol. 30 no. 4-5 article id 9499