Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mika Nieminen, Sakari Sarkkola, Kersti Haahti, Tapani Sallantaus, Markku Koskinen, Paavo Ojanen

Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa

Nieminen M., Sarkkola S., Haahti K., Sallantaus T., Koskinen M., Ojanen P. Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa.

English title: Forestry on drained peatlands as a source of surface water nitrogen and phosphorus in Finland

Tiivistelmä

Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan metsäojitettujen soiden vesistökuormituksen epäillään olevan moninkertaisesti aiemmin arvioitua suurempaa. Syynä tähän on se, että kuormitusta syntyy aiemmista käsityksistä poiketen silloinkin, kun ojitusalueilla ei ole vuosikausiin tehty mitään toimenpiteitä. Tässä työssä arvioitiin metsäojitusalueilta syntyvä vesistökuormitus ottamalla huomioon sekä tämä nykyisistä metsätaloustoimenpiteistä riippumaton ”ojituslisä” että kunnostusojituksen, lannoituksen ja hakkuiden aiheuttama kuormitus. Tehdyn arvion mukaan metsätaloudesta ojitetuilla soilla syntyy Suomessa vuosittain typpikuormitusta noin 8 500 Mg ja fosforikuormitusta 590 Mg. Kun ojituslisä otetaan huomioon, typpikuormitus on noin 18-kertainen ja fosforikuormitus 6–7-kertainen aiempiin vain eri toimenpiteiden kuormitukset huomioon ottaviin arvioihin verrattuna. Vesiensuojelun kannalta oleellista olisi selvittää, mitkä tekijät ojitusalueilla aiheuttavat ojituslisän muodossa tapahtuvaa pysyvää kuormitusta ja mitä tämän kuormituksen torjumiseksi on tehtävissä.

Original keywords
ojitus; suometsätalous; huuhtoutuminen; turvemaat; vesistövaikutukset

English keywords
peatland forestry; Drainage; leaching; water quality

Tekijät
  • Nieminen, Luonnonvarakeskus, Helsinki Sähköposti mika.nieminen@luke.fi
  • Sarkkola, Luonnonvarakeskus, Helsinki Sähköposti sakari.sarkkola@luke.fi
  • Haahti, Luonnonvarakeskus, Helsinki Sähköposti kersti.haahti@luke.fi
  • Sallantaus, Suomen ympäristökeskus, Helsinki Sähköposti tapani.sallantaus@ymparisto.fi
  • Koskinen, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden osasto Sähköposti markku.koskinen@helsinki.fi
  • Ojanen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto Sähköposti paavo.ojanen@helsinki.fi

Vastaanotettu 17.6.2020 Julkaistu 17.6.2020

Katselukerrat 1502

Saatavilla http://suo.fi/article/10398 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset