Suo - Mires & Peat

Julkaisemme Suo-lehdessä soita, kosteikkoja ja turvetta sekä niiden suojelua ja käyttöä koskevia tieteellisiä kirjoituksia. Alkuperäiset tutkimusartikkelit, katsaukset ja tiedonannot ovat tieteellisen vertaisarviointimenettelyn alaisia. Julkaisemme myös muita ajankohtaisia, soihin, turvemaihin ja kosteikkoihin liittyviä yleisempiä kirjoituksia, jotka ovat toimitettuja, mutta eivät vertaisarvioituja. Näitä ovat puheenvuorot, kokous- ja opintoretkien matkakertomukset ja kirja-arvostelut. Uutiset -palstalla kerromme mm. uusista suo-alaan liittyvistä tohtorin väitöksistä ja muista ajankohtaisista aiheista. Lisäksi julkaisemme myös merkittävien suo-alalla vaikuttaneiden henkilöiden muistokirjoituksia.

Suo-lehti on tieteellinen digitaalinen verkkosarja. Sarjaa julkaistaan myös painettuna. Julkaisukielenä on suomi, ruotsi sekä englanti. Julkaisemme lehdestä vuosittain neljä numeroa. Sarjan kirjoitukset ovat kaikille vapaasti saatavilla sähköisinä versioina. Lähetämme painettua lehteä Suoseura ry:n jäsenille ja tilaajillemme.

Jos tarvitset lisätietoa tai opastusta esimerkiksi käsikirjoituksen lähettämiseen, ota rohkeasti yhteyttä toimittajiin.

Julkaisija Suoseura ry (eng. Finnish Peatland Society)

ISSN 2489-8740 (verkkojulkaisu)

ISSN 0039-5471 (painettu)

Julkaisuaikataulu

Kaikki kirjoitukset julkaistaan numeroittain ja arkistoidaan vuosikerroittain.

Verkkosivu

Suo- lehden verkkosivulta on pääsy vuosikertojen sisällysluetteloihin, tiivistelmiin ja kirjoitusten PDF -muotoisiin kokoteksteihin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden PDF-tiedostot ovat saatavissa vuodesta 1950 vuosikerrasta 1/numerosta 1 lähtien. Vuodesta 2013 lähtien saatavilla ovat myös muut yleisemmät, vertaisarvioimattomat, mutta toimitetut kirjoitukset. Nämä ovat tulossa saataville Suo-lehden sähköiseen arkistoon myöhemmin.

Avoin saatavuus

Suo- lehden verkkojulkaisemisessa noudatetaan avoimen saatavuuden (open access) julkaisupolitiikkaa. Sen mukaisesti kaikkiin kirjoituksiin ja niiden tiivistelmiin on vapaa pääsy. Sarjalla ei ole käsikirjoitusten käsittely- eikä julkaisumaksuja.


Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit