Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Markku Saarinen (email), Timo Silver

Pääravinnesuhteet ja kaliumin riittävyys karujen rämeiden ojitusalueilla

Saarinen M., Silver T. Pääravinnesuhteet ja kaliumin riittävyys karujen rämeiden ojitusalueilla.

English title: Macronutrient ratios and sufficiency of soil potassium in drained nutrient-poor Scots pine peatlands

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turpeen ja nykypuuston kaliumvarojen määrä sekä arvioida kaliumvarojen riittävyys puuston kasvulle päätehakkuuvaiheessa ja toisen puusukupolven aikana vanhoilla varputurvekankaan (Vatkg) ojitusalueilla Lounais-Suomessa. Tarkoituksena oli arvioida, voiko osalla karuista varputurvekankaista kalium loppua jo ennen päätehakkuuvaihetta tai viimeistään toisen puusukupolven aikana. Puustoon oli mittaushetkellä sitoutunut kaliumia keskimäärin 62 % (23–106 %) turpeen kaliumvarastoon verrattuna. Jos kiertoajan kokonaistuotokseksi arvioidaan 200 m3 ha–1, eikä turpeen tiivistymisen tai laskeuman mahdollista vaikutusta kaliummäärien muutoksiin huomioida, oli pintaturpeessa keskimäärin 67 % (34–96 %) siitä kaliummäärästä, jonka puusto tarvitsee tuon kokonaistuotoksen maanpäällisen biomassan saavuttamiseksi. Kaliumin riittävyys nykypuuston koko kiertoajalle sekä seuraavan puusukupolven tarpeisiin riippuu paljolti siitä, pystyvätkö ilmasta tuleva kalium ja turpeen tiivistyessä konsentroituva kalium kompensoimaan hakkuun ja huuhtoutumisen aiheuttamat menetykset. Tarkastelu osoittaa, että myös karuilla rämeillä käytettävissä olevan kaliumin määrä saattaa rajoittaa puuston kehitystä. Vähiten kaliumia sisältävien turpeiden kasvupaikoilla ongelmia voi ilmetä jo ensiharvennuksen jälkeen, eikä kalium ehkä riitä edes tavoiteltuun 200 m3 ha–1 kokonaistuotokseen. Kaliumin riittävyyden ongelma lienee pahin niillä varputurvekankailla, jotka ovat lähtöisin runsaasti nevapintaa sisältäneistä lyhytkorsirämeistä (LkR).

Original keywords
turvemaa; ravinnepuutos; kuivatus; pääravinne; kaliumin riittävyys

English keywords
Drainage; peatland; macronutrient; nutrient deficiency; potassium sufficiency

Tekijät
  • Saarinen, Markku Saarinen, Metsäntutkimuslaitos, Länsi-Suomen alueyksikkö, Kaironiementie 15, FI-39700 Parkano, email: markku.saarinen@metla.fi Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Silver, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.2011

Katselukerrat 874

Saatavilla http://suo.fi/article/9875 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Silver T., Piri T. (2018) Observations of Heterobasidion root rot in Scots.. Suo - Mires and peat vol. 68 no. 1 artikkeli 10110
Saarinen M., Silver T. (2011) Macronutrient ratios and sufficiency of soil pot.. Suo - Mires and peat vol. 62 no. 1 artikkeli 9875
Silver T., Joensuu S. (2005) The condition and deterioration of forest ditche.. Suo - Mires and peat vol. 56 no. 2 artikkeli 9839
Saarinen M., Silver T. et al. (1998) Ditch dimensioning in ditch-network-maintenance .. Suo - Mires and peat vol. 49 no. 3 artikkeli 9775
Silver T., Saarinen M. (1995) The need for and realization of cuttings in conn.. Suo - Mires and peat vol. 46 no. 2 artikkeli 9747
Saarinen M., Silver T. (1992) Evaluation of ditch network maintenance on drain.. Suo - Mires and peat vol. 43 no. 3 artikkeli 9692
Silver T., Saarinen M. (2001) Determining the need of repairing fertilization .. Suo - Mires and peat vol. 52 no. 3-4 artikkeli 9817
Silver T., Kajava S. (2000) Mires concerning the forest act in Southwest Fin.. Suo - Mires and peat vol. 51 no. 2 artikkeli 9790
Silver T., Joensuu S. et al. (2009) The condition and need for emptying of sedimenta.. Suo - Mires and peat vol. 60 no. 1-2 artikkeli 9866
Silver T., Saarinen M. (2007) The accuracy of aerial spreading of repair ferti.. Suo - Mires and peat vol. 58 no. 2 artikkeli 9855