Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Mikko Moilanen (email), Hannu Hökkä

PK-lannoituksella aikaansaadun kasvureaktion suuruus riippuu ojitusaluemännikön ravinnetilasta

Moilanen M., Hökkä H. PK-lannoituksella aikaansaadun kasvureaktion suuruus riippuu ojitusaluemännikön ravinnetilasta.

English title: The growth response of Scots pine to PK fertilization depends on the nutrient status of the stand on drained peatlands

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin fosfori- ja kaliumlannoituksen aikaansaaman männyn kasvureaktion riippuvuutta neulasten ravinnepitoisuuksista 36 pohjoissuomalaisella metsäojitusalueella. Tarkasteltavana vastemuuttujana oli 15 vuoden aikajaksolla lannoituksen jälkeen syntynyt ero lannoitettujen ja lannoittamattomien metsiköiden kokonaiskasvussa. Neulasanalyysin perusteella 53 % metsiköistä kärsi fosforin, 39 % kaliumin ja 19 % typen puutoksesta. Regressioanalyysin tulosten mukaan lannoit-tamattomien vertailupuiden neulasten fosfori- ja kaliumpitoisuudet selittivät 47 % metsiköiden tilavuuskasvumuutosten vaihtelusta. Turpeen tai neulasten typpipitoisuus ei vaikuttanut puiden kasvureaktioon. Johtopäätöksenä esitetään, että ojitusaluemän-niköissä lannoituksen tuottama puuston lisäkasvu voidaan suuntaa-antavasti arvioida määrittämällä neulasanalyysilla puiden ravinnetila ennen lannoitusta.

Original keywords
lannoitus; turvemaa; puuston kasvu; ravinnepuutokset

Tekijät
  • Moilanen, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Hökkä, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.2009

Katselukerrat 812

Saatavilla http://suo.fi/article/9870 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hytönen J., Aro L. et al. (2018) Peat ash and biotite in fertilization of Scots p.. Suo - Mires and peat vol. 67 no. 2 artikkeli 10094
Hytönen J., Moilanen M. (2015) The effect of harvesting method on the nutrient .. Suo - Mires and peat vol. 66 no. 1 artikkeli 9895
Moilanen M., Pietiläinen P. (2008) Estimating nutrient status of Scots pine on drai.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 4 artikkeli 9863
Silfverberg K., Moilanen M. (2008) Long-term nutrient status of PK fertilized Scots.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 3 artikkeli 9862
Hytönen J., Moilanen M. et al. (2008) Long term effects of mineral soil addition on th.. Suo - Mires and peat vol. 59 no. 1-2 artikkeli 9859
Moilanen M., Pietiläinen P. et al. (2005) Long-term effects of apatite and biotite on the .. Suo - Mires and peat vol. 56 no. 3 artikkeli 9842
Pietiläinen P., Moilanen M. et al. (2005) Nutrient status and growth of Scots pine Suo - Mires and peat vol. 56 no. 3 artikkeli 9841
Päätalo M.-L., Hilli A. et al. (2003) Impact of birch crop density and heigth equaliza.. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 3 artikkeli 9829
Hilli A., Päätalo M.-L. et al. (2003) The effect nurse crop density and fertilization .. Suo - Mires and peat vol. 54 no. 2 artikkeli 9827
Kaunisto S., Moilanen M. et al. (1999) Effect of apatite and phlogopite application on .. Suo - Mires and peat vol. 50 no. 1 artikkeli 9780
Penttilä T., Moilanen M. (1997) Effect of fertilization on growth and foliar nut.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 4 artikkeli 9770
Lauhanen R., Moilanen M. et al. (1997) The profitability of wood ash-fertilizing of dra.. Suo - Mires and peat vol. 48 no. 3 artikkeli 9767
Moilanen M., Penttilä T. et al. (1996) Effects of fertilization on tree growt and nutri.. Suo - Mires and peat vol. 47 no. 3 artikkeli 9757
Moilanen M., (1984) Results on refertilization of large sedge swamp .. Suo - Mires and peat vol. 35 no. 4-5 artikkeli 9591
Moilanen M., Hökkä H. (2009) The growth response of Scots pine to PK fertiliz.. Suo - Mires and peat vol. 60 no. 3-4 artikkeli 9870