Suo - Mires and peat vol. 36 no. 3 | 1985

Jouko Sippola, Raimo Erviö, Tauno Tares. Maa-ja neulasanalyysit havupuiden kasvun kuvaajina.
English title: Soil and needle analyses as indicators of tree growth.
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
A comparison of soil and needle chemical analysis in describing tree growth was made using correlation analysis. Nutrient contents in the soil were poorly correlated with tree growth on mineral soils, while needle analysis was found to be more useful in tracing nutrient deficiences. Plant nutrient contents in the poor types of peat studied correlated rather closely with pine growth but the nutrient contents of needles did not explain the variation in growth to the same degree. This indicates that soil testing may be useful when tracing nutrient deficiences on poor peat soils. On mineral soils, instead, needle analysis may be preferable.
  • Sippola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Erviö, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Tares, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Juhani Päivänen. Soiden hyväksikäytöstä Saksan demokraattisessa tasavallassa.
English title: Peatland utilization in German Democratic Republic.
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
The paper discusses the nature of peatlands, peatland utilization and the research activity in this field in the German Democratic Republic. The discussion is based partly on literature and partly on a study tour the author took to the GDR in August 1984. A report in English delivered over to the Academy of Finland and the Academy of Science in the GDR who financed the trip is available at request from the author.
  • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Leila Urvas. Viljelyn vaikutus turpeen ravinnepitoisuuteen.
English title: Effect of cultivation on the nutrient status of peat soils.
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Various effects of cultivation on the properties of peat soils included an increase in the bulk density of top soil. Rises of pH and exchangeable Ca and Mg were attributed to liming. Increases in the available contents of other macro- and micronutrients due to fertilization and other cultivation practices were most substantial in the topsoil but also reached the deeper soil horizons. In the cases of most nutrients the original trophy of the peat was still distinguishable after several years of cultivation.
  • Urvas, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit