Artikkelit kirjoittajalta Leena Finér

Leena Finér, Jukka Laine, Leena Halko. Fine root dynamics on two drained peatland sites.
Avainsanat: production; Drainage; Pinus sylvestris; Biomass; ground vegetation; necromass
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
Total fine root biomass was 397 g/m2 at an afforested and fertilized tall sedge fen (VSN), and 529 g/m2 at a tall sedge pine fen (VSR). The studied sites were located on the Lakkasuo mire complex in central Finland. The greater biomass on the VSR site could be a result of its lower nutrient status compared to that of the fertilized VSN site. Total root production during May-September 1991 was 178 g/m2 at the VSN site and 242 g/m2 at the VSR site when all significant increments in the living and dead root biomasses were summed up. Almost half of the fine root biomass was renewed during the summer. Keywords: Biomass, drainage, ground vegetation, necromass, Pinus sylvestris, production
  • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P.O. Box 68, FIN-80101 Joensuu, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Halko, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Leena Finér. Lannoituksen vaikutus rämemännikon kasvuun ja rakenteeseen.
English title: Effect of fertilization on the growth and structure of a Scots pine stand growing on an ombrotrophic bog.
Avainsanat: bog; Drainage; increment; Pinus sylvestris; tree class
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
NPK fertilization increased volume growth by 6.3 m3 ha-1 and PK fertilization by 4.3 m3 ha-1 within six years after nutrient application. The results indicate that dominant and co-dominant trees respond to fertilization better than suppressed ones, and that the trees close to the ditches benefit almost as much from fertilization as those in the middle of the strip. NPK fertilization also increased the mortality of the intermediate trees. Keywords: bog, drainage, increment, Pinus sylvestris, tree class
  • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P. O. Box 68, SF-80101 Joensuu, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Leena Finér. Ohutjuurten biomassa ja pituus ojitusalueen männikössä, koivu-mäntysekametsikössä ja kuusikossa.
English title: Fine root biomass and length in a pine, mixed birch-pine and spruce stand on a drained peatland.
Avainsanat: Drainage; Scots pine; hairy birch; Norway spruce; root systems
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
The biomass of Scots pine fine roots (diam. <10 mm) averaged ca. 5 000 kg/ha and total length ca. 12 000 km/ha on a tall-sedge pine mire. In a herb-rich sedge birch-pine mire, Scots pine fine root biomass was ca. 800 kg/ha and hairy birch fine root biomass 2 000-4 000 kg/ha. The total length of fine roots were correspondingly ca. 3 000 km/ha and 4 000-7 000 km/ha. Norway spruce fine root biomass was 7 000-8 000 kg/ha with a total length of ca. 11 000 km/ha on a Vaccinium myrtillus spruce mire. The root systems were superficial; over 90% of the root biomass was in the uppermost 20 cm peat layer. The biomass of 1-10 mm diameter fine roots was larger than that of the <1 mm roots on all sites. In the case of root length, the situation was just the opposite. Keywords: Drainage, hairy birch, Norway spruce, root systems, Scots pine
  • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P.O. Box 68, SF-80100 Joensuu, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Leena Finér. Suosta turvemaan metsäksi: kuivatussukkessio muutosvoimana.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Finér, Luonnonvarakeskus, Joensuu Sähköposti: leena.finer@luke.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit